สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40230,ฉ1
ISBN 974-7271-94-4
เลขหมู่ ร.ส. ค136ย 2540
ชื่อคน
 • ครูอาทิตย์ แมกเมฆ
 • ชื่อเรื่อง
 • ยิ้มครูภูธร
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร น้ำฝน 2540
  บรรณลักษณ์ 151 หน้า บริจาค
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ครูอาทิตย์ แมกเมฆ
 • ยิ้มครูภูธร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC40230   ร.ส. ค136ย C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver