สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54983,ฉ1 54984,ฉ2 54985,ฉ3
ISBN 978-974-518-531-9
เลขหมู่ อ. 500 ฟ135ส
ชื่อคน
 • ฟริท, อเลกซ์
 • ชื่อเรื่อง
 • สมอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2551
  บรรณลักษณ์ 15 หน้า ภาพประกอบ 495 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ฟริท, อเลกซ์
 • สมอง
 • วิทยาศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF54983   อ. 500 ฟ135ส ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF54984   อ. 500 ฟ135ส ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF54985   อ. 500 ฟ135ส ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6001]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver