สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55278,ฉ1 55279,ฉ2 55280,ฉ3
ISBN 974-92253-6-8
เลขหมู่ 745.54 ส146ง ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • ่งเสริมอาชีพบุคคล โอทอป
 • ชื่อเรื่อง
 • งานประดิษฐ์ การรัดเพื่อโอกาสต่างๆ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ส่งเสริมอาชีพ โอทอป ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 55 หน้า ภาพประกอบ 95 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • งานประดิษฐ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ่งเสริมอาชีพบุคคล โอทอป
 • งานประดิษฐ์ การรัดเพื่อโอกาสต่างๆ
 • งานประดิษฐ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A55278  745.54 ส146ง ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A55279  745.54 ส146ง ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A55280  745.54 ส146ง ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6033]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver