สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55453,ฉ1 55454,ฉ2 55455,ฉ3
ISBN 974-92313-1-7
เลขหมู่ 746.42 ง311- ม.ป.ป.
ชื่อเรื่อง
 • งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์เชือกถัก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ เพชรกะรัต ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 50 หน้า ภาพประกอบ 170 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • งานช่างฝีมือ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • งานประดิษฐ์และสร้างสรรค์เชือกถัก
 • งานช่างฝีมือ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B55453  746.42 ง311- ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B55454  746.42 ง311- ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B55455  746.42 ง311- ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6087]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver