สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55699,ฉ1 55700,ฉ2 55701,ฉ3
ISBN 978-616-500-021-5
เลขหมู่ 133.1 ส113ต 2552
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • ตำนานผีไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 150 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ผี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ส.พลายน้อย
 • ตำนานผีไทย
 • ผี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  13A55699  133.1 ส113ต 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  13A55700  133.1 ส113ต 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  13A55701  133.1 ส113ต 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6130]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver