สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55718,ฉ1 โลกสมัยใหม่ 55719,ฉ2 โลกก่อนยุดประวัติศาสตร์ 55720,ฉ3 วิวัฒนาการของโลก 55721,ฉ4 สิ่งเล้กๆในโลก 55722,ฉ5 เรื่องประหวาดแต่จริง 55723,ฉ6 นักล่าจากธรรมาติ 55724,ฉ7 สำรวจโลกใต้ทะเล 55725,ฉ8 โลกโบราณ 55726,ฉ9 สิ่งประดิษฐ์ 55727,ฉ10 ร่างกายมนุษย์ 55728,ฉ11 โลกของเรา 55729,ฉ12 อวกาศ
เลขหมู่ 001.2 Q-781- 2552
ชื่อเรื่อง
 • Questions and Answer : คำถามและคำตอบ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ครีเอชั่นส์ ฟอร์คิดส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 400 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความรู้และความคงแก่เรียน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Questions and Answer : คำถามและคำตอบ
 • ความรู้และความคงแก่เรียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  00A55718  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.1 โลกสมัยใหม่  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  00A55719  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.2 โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  00A55720  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.3 วิวัฒนาการของโลก  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  00A55721  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.4 สิ่งเล็กๆในโลก  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  00A55722  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.5 เรื่องประหลาดแต่จริง  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  00A55723  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.6 นักล่าจากธรรมชาติ  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  00A55724  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.7 สำรวจโลกใต้ทะเล  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  00A55725  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.8 โลกโบราณ  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  00A55726  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.9 สิ่งประดิษฐ์  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  00A55727  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.10 ร่างกายมนุษย์  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  00A55728  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.11 โลกของเรา  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  00A55729  อ. 001.2 Q-781- 2552 ฉ.12 อวกาศ  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6135]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver