สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55750
ISBN 978-974-231-750-8
เลขหมู่ ห174- ม.ป.ป
ชื่อคน
 • กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย และคณะ
 • ชื่อเรื่อง
 • หีบเป็นเหตุ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ ศูนย์สาธารณประโยชนืและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 14 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย และคณะ
 • หีบเป็นเหตุ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  J55750  ย. ห174- ม.ป.ป  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6156]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver