สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55751
ISBN 978-974-412-579-8
เลขหมู่ 428.1 ช486I ม.ป.ป
ชื่อคน
 • ชาญชัย อาจินสมาจาร
 • ชื่อเรื่อง
 • IDIOMS(สำนวนชวนอ่าน)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 85 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  เพิ่มชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - สำนวนโวหาร
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชาญชัย อาจินสมาจาร
 • IDIOMS(สำนวนชวนอ่าน)
 • ภาษาอังกฤษ - สำนวนโวหาร
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B55751  428.1 ช486I ม.ป.ป  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6157]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver