สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40385,ฉ1
ISBN 974-7092-99-9
เลขหมู่ 330 ก344ถ 2542
ชื่อคน
 • เกษียร เตชะพีระ
 • ชื่อเรื่อง
 • ถิ่นกาขาว : เศรษฐกิจการเมืองไทยใต้เงาไอเอ็มเอฟ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เคล็ดไทย 2542
  บรรณลักษณ์ 266 หน้า 180 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ไทย-ภาวะเศรษฐกิจ
 • สถานที่จัดเก็บ ศูนย์วิชาการหมวดวิชาสังคมศึกษา
 • เกษียร เตชะพีระ
 • ถิ่นกาขาว : เศรษฐกิจการเมืองไทยใต้เงาไอเอ็มเอฟ
 • ไทย-ภาวะเศรษฐกิจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33A40385   330 ก344ถ 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [62]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver