สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55870,ล1 ทองแดง เงิน ทองคำ 55871,ล2 โซเดียม และโพแทสเซียม 55872,ล3 ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส 55873,ล4 ออกซิเจน 55874,ล5 ตะกั่ว และดีบุก 55875,ล6 ไฮโดรเจน และก๊าซมีตระกูล 55876,ล7 แคลเซียม และแมกนีเซียม 55877,ล8 เหล็ก โครเมียม แมงกานีส 55878,ล9 สังกะสี แคดเมียม และปรอท 55879,ล10 อะลูมิเนียม 55880,ล11 คาร์บอน 55881,ล12 ซิลิคอน 55882,ล13 กำมะถัน 55883,ล14 ยูเรเนียม/ธาตุกัมมันตรังสี 55884,ล15 คลอรีน ฟลูออรีน โบรมีน ไอโอดีน
ISBN 974-472-279-7
เลขหมู่ 546 ธ512- 2544
ชื่อเรื่อง
 • ธาตุ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2544
  ชื่อชุด
 • ธาตุ
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ธาตุ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธาตุ
 • ธาตุ
 • ธาตุ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  54B55870  อ. 546 ธ512- 2544 ล.1 ทองแดง เงิน ทองคำ  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  54B55871  อ. 546 ธ512- 2544 ล.2 โซเดียม และโพแทสเซียม  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  54B55872  อ. 546 ธ512- 2544 ล.3 ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  54B55873  อ. 546 ธ512- 2544 ล.4 ออกซิเจน  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  54B55874  อ. 546 ธ512- 2544 ล.5 ตะกั่ว และดีบุก  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  54B55875  อ. 546 ธ512- 2544 ล.6 ไฮโดรเจน และก๊าซมีตระกูล  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  54B55876  อ. 546 ธ512- 2544 ล.7 แคลเซียม และแมกนีเซียม  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  54B55877  อ. 546 ธ512- 2544 ล.8 เหล็ก โครเมียม แมงกานีส  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  54B55878  อ. 546 ธ512- 2544 ล.9 สังกะสี แคดเมียม และปรอท  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  54B55879  อ. 546 ธ512- 2544 ล.10 อะลูมิเนียม  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  54B55880  อ. 546 ธ512- 2544 ล.11 คาร์บอน  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  54B55881  อ. 546 ธ512- 2544 ล.12 ซิลิคอน  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  54B55882  อ. 546 ธ512- 2544 ล.13 กำมะถัน  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  54B55883  อ. 546 ธ512- 2544 ล.14 ยูเรเนียม/ธาตุกัมมันตรังสี  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  54B55884  อ. 546 ธ512- 2544 ล.15 คลอรีน ฟลูออรีน โบรมีน ไอโอดี  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6235]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver