สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55976
ISBN 978-616-7347-06-6
เลขหมู่ 928.95911 ว457ว 2553
ชื่อคน
 • วาณิช จรุงกิจอนันต์
 • ชื่อเรื่อง
 • วาณิช 60.5
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเพ่นบุ๊กส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 250 หน้า 215 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • วาณิช จรุงกิจอนันต์,2491-
 • วาณิช จรุงกิจอนันต์,ผลงาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วาณิช จรุงกิจอนันต์
 • วาณิช 60.5
 • วาณิช จรุงกิจอนันต์,2491-
 • วาณิช จรุงกิจอนันต์,ผลงาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92B55976  928.95911 ว457ว 2553  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6292]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver