สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56008,ฉ1 56009,ฉ2 56010,ฉ3 56011,ฉ4 56012,ฉ5 56013,ฉ6 56014,ฉ7 56015,ฉ8 56016,ฉ9 56017,ฉ10
ISBN 978-974-432-728-4
เลขหมู่ 001 K 352- ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • กนกวลี อุษณกรกล และคณะ
 • ชื่อเรื่อง
 • KONCK OUT PAT
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 159 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • PAT - คู่มือ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กนกวลี อุษณกรกล และคณะ
 • KONCK OUT PAT
 • PAT - คู่มือ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  00A56008  001 K 352- ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  00A56009  001 K 352- ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  00A56010  001 K 352- ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  00A56011  001 K 352- ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  00A56012  001 K 352- ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  00A56013  001 K 352- ม.ป.ป. ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  00A56014  001 K 352- ม.ป.ป. ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  00A56015  001 K 352- ม.ป.ป. ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  00A56016  001 K 352- ม.ป.ป. ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  00A56017  001 K 352- ม.ป.ป. ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6309]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver