สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56188,ฉ1 56189,ฉ2 56190,ฉ3 56191,ฉ4
ISBN 978-974-878-299-7
เลขหมู่ 428 อ398B 2543
ชื่อคน
 • อริสรา ธนาปกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • Build it up
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ Enconcept 2543
  บรรณลักษณ์ 177 หน้า 139 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • เพิ่มบุคคล
 • ศิริพร ศรีมงคล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อริสรา ธนาปกิจ
 • Build it up
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • ศิริพร ศรีมงคล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B56188  428 อ398B 2543 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B56189  428 อ398B 2543 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B56190  428 อ398B 2543 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B56191  428 อ398B 2543 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B56192  428 อ398B 2543 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6334]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver