สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56193,ฉ1 56194,ฉ2 56195,ฉ3 56196,ฉ4 56197,ฉ5
ISBN 978-974-917-661-0
เลขหมู่ 428 ศ722W 2546
ชื่อคน
 • ศุภวรรณ ฉัตรชัยกุลศิริ
 • ชื่อเรื่อง
 • Worthy Word
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ Enconcept 2546
  บรรณลักษณ์ 235 หน้า 139 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศุภวรรณ ฉัตรชัยกุลศิริ
 • Worthy Word
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B56193  428 ศ722W 2546 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B56194  428 ศ722W 2546 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B56195  428 ศ722W 2546 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B56196  428 ศ722W 2546 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B56197  428 ศ722W 2546 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6335]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver