สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56198,ฉ1 56199,ฉ2 56200,ฉ3 56201,ฉ4 56202,ฉ5
ISBN 978-974-877-185-4
เลขหมู่ 428 ก733C 2543
ชื่อคน
 • เกศรินทร์ พนารังสรรค์
 • ชื่อเรื่อง
 • Cat Club Book II
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ Enconcept 2543
  บรรณลักษณ์ 150 หน้า 159 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เกศรินทร์ พนารังสรรค์
 • Cat Club Book II
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B56198  428 ก733C 2543 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B56199  428 ก733C 2543 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B56200  428 ก733C 2543 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B56201  428 ก733C 2543 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B56205  428 ก733C 2543 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6336]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver