สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56203,ฉ1 56204,ฉ2 56205,ฉ3 56206,ฉ4 56207,ฉ5
ISBN 978-974-902-340-2
เลขหมู่ 428 อ-455-3 2545
ชื่อคน
 • อ้อย เปรมพูลสวัสดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • 3232 Words
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ Enconcept 2545
  บรรณลักษณ์ 344 หน้า 159 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • เพิ่มบุคคล
 • นัทรีย์ โพธิ์ทอง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อ้อย เปรมพูลสวัสดิ์
 • 3232 Words
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • นัทรีย์ โพธิ์ทอง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B56203  428 อ-455-3 2545 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B56204  428 อ-455-3 2545 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B56205  428 อ-455-3 2545 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B56206  428 อ-455-3 2545 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B56207  428 อ-455-3 2545 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6337]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver