สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56208,ฉ1 56209,ฉ2 56210,ฉ3 56211,ฉ4 56212,ฉ5
ISBN 978-974-878-296-6
เลขหมู่ 428 อ455S 2546
ชื่อคน
 • อ้อย เปรมพูลสวัสดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • Syn'n
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ Enconcept 2546
  บรรณลักษณ์ 235 หน้า 139 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • เพิ่มบุคคล
 • นัทรีย์ โพธิ์ทอง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อ้อย เปรมพูลสวัสดิ์
 • Syn'n
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • นัทรีย์ โพธิ์ทอง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B56208  428 อ455S 2546 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B56209  428 อ455S 2546 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B56210  428 อ455S 2546 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B56211  428 อ455S 2546 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B56212  428 อ455S 2546 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6338]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver