สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56213,ฉ1 56214,ฉ2 56215,ฉ3 56216,ฉ4 56217,ฉ5
ISBN 978-974-9303535
เลขหมู่ 428 ท533D 2548
ชื่อนิติบุคคล
 • ทีมงานวิชาการสถาบัน Enconcept E-Aeademy
 • ชื่อเรื่อง
 • Daily Word
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ENC Nedia 2548
  บรรณลักษณ์ 253 หน้า 159 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทีมงานวิชาการสถาบัน Enconcept E-Aeademy
 • Daily Word
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B56213  428 ท533D 2548 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B56214  428 ท533D 2548 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B56215  428 ท533D 2548 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B56216  428 ท533D 2548 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B56217  428 ท533D 2548 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6339]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver