สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56233,ล.1 ฉ1 56234,ล.1 ฉ2 56235,ล.1 ฉ3 56236,ล.1 ฉ4 56237,ล.1 ฉ5 56238,ล.2 ฉ1 56238,ล.2 ฉ1 56239,ล.2 ฉ2 56240,ล.2 ฉ3 56241,ล.2 ฉ4 56242,ล.2 ฉ5 56243,ล.3 ฉ1 56244,ล.3 ฉ2 56245,ล.3 ฉ3 56246,ล.3 ฉ4 56247,ล.3 ฉ5 56248,ล.4 ฉ1 56249,ล.4 ฉ2 56250,ล.4 ฉ3 56251,ล.4 ฉ4 56252,ล.4 ฉ5
เลขหมู่ 428 ศ722R 2545
ชื่อคน
 • ศุภวรรณ ฉัตรชัยกุลศิริ
 • ชื่อเรื่อง
 • Read while You Breathe
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ Enconcept 2545
  บรรณลักษณ์ 1 ชุด 4 เล่ม
  ชื่อชุด
 • 1 ชุด 4 เล่ม (เล่ม 1 Read Around The Clock / เล่ม 2 Read Around The Clock2 / เล่ม 3 Read while You Breathe3 / เล่ม 3 Read while You Breathe4 )
 • หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศุภวรรณ ฉัตรชัยกุลศิริ
 • Read while You Breathe
 • 1 ชุด 4 เล่ม (เล่ม 1 Read Around The Clock / เล่ม 2 Read Around The Clock2 / เล่ม 3 Read while You Breathe3 / เล่ม 3 Read while You Breathe4 )
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B56233  428 ศ722R 2545 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B56234  428 ศ722R 2545 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B56235  428 ศ722R 2545 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B56236  428 ศ722R 2545 ล.1 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B56237  428 ศ722R 2545 ล.1 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  42B56238  428 ศ722R 2545 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  42B56239  428 ศ722R 2545 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  42B56240  428 ศ722R 2545 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  42B56241  428 ศ722R 2545 ล.2 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  42B56242  428 ศ722R 2545 ล.2 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  42B56243  428 ศ722R 2545 ล.3 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  42B56244  428 ศ722R 2545 ล.3 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  42B56245  428 ศ722R 2545 ล.3 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  42B56246  428 ศ722R 2545 ล.3 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  42B56247  428 ศ722R 2545 ล.3 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  42B56248  428 ศ722R 2545 ล.4 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  42B56249  428 ศ722R 2545 ล.4 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  42B56250  428 ศ722R 2545 ล.4 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  42B56251  428 ศ722R 2545 ล.4 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  42B56252  428 ศ722R 2545 ล.4 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6343]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver