สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56407,ฉ1 56408,ฉ2 56409,ฉ3
ISBN 978-616-04-0364-6
เลขหมู่ 895.913 จ279ป 2553
ชื่อคน
 • จันทรา รัศมีทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านไม้ชายคลอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 224 หน้า 175 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  --- (นวนิยายสำหรับเยาวชน รางวัลรองชนะเลิศ แว่นแก้ว ประจำปี 2553)
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จันทรา รัศมีทอง
 • บ้านไม้ชายคลอง
 • นวนิยายไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A56407  895.913 จ279ป 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A56408  895.913 จ279ป 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A56409  895.913 จ279ป 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6385]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver