สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56440,ฉ1 56441,ฉ2 56442,ฉ3
ISBN 978-611-04-0044-2
เลขหมู่ 500 ล511W 2553
ชื่อคน
 • ลี,ฮังซอน
 • ชื่อเรื่อง
 • Why? ไดโนเสาร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า 148 บาท
  ชื่อชุด
 • Why?
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์
 • ไดดนเสาร์
 • เพิ่มบุคคล
 • กรกาญจน์ ขอดเดชะ,ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ลี,ฮังซอน
 • Why? ไดโนเสาร์
 • Why?
 • วิทยาศาสตร์
 • ไดดนเสาร์
 • กรกาญจน์ ขอดเดชะ,ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A56440  500 ล511W 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50A56441  500 ล511W 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50A56442  500 ล511W 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6395]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver