สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40387,ฉ1
ISBN 974-86305-8-7
เลขหมู่ 321.4 ม83จ 2542
ชื่อคน
 • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชื่อเรื่อง
 • จาก 14 ถึง 6 ตุลา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542
  บรรณลักษณ์ 398 หน้า ภาพประกอบ 250 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ประชาธิปไตย
 • สถานที่จัดเก็บ ศูนย์วิชาการหมวดวิชาสังคมศึกษา
 • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • จาก 14 ถึง 6 ตุลา
 • ประชาธิปไตย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32A40387   321.4 ม83จ 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [64]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver