สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56509,ฉ1 56510,ฉ2 56511,ฉ3 60598 ฉ.4 60599 ฉ.5 60600 ฉ.6
ISBN 978-616-04-0096-6
เลขหมู่ 428.1 ม636ฝ 2552
ชื่อคน
 • มุมดันยอล
 • ชื่อเรื่อง
 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษสักประโยคในหนึ่งวัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า 225 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • 1.ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • 2.ภาษาอังกฤษ - การศึกษาและการสอน
 • เพิ่มบุคคล
 • พรพิมล เอี่ยมวิไล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มุมดันยอล
 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษสักประโยคในหนึ่งวัน
 • 1.ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • 2.ภาษาอังกฤษ - การศึกษาและการสอน
 • พรพิมล เอี่ยมวิไล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B56509  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B56510  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B56511  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42B60598  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42B60599  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  42B60600  428.1 ม636ฝ 2552 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6415]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver