สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56526,ฉ1 56527,ฉ2 56528,ฉ3
ISBN 978-616-00-0011-1
เลขหมู่ 625.7 ก282ถ 2553
ชื่อคน
 • กฤษณา สินไชย
 • ชื่อเรื่อง
 • ถนนน่ารู้ในกรุงเทพ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 264 หน้า 190 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ถนน - ประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กฤษณา สินไชย
 • ถนนน่ารู้ในกรุงเทพ
 • ถนน - ประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62A56526  625.7 ก282ถ 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  62A56527  625.7 ก282ถ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  62A56528  625.7 ก282ถ 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6421]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver