สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56615,ล1 56615,ล2
ISBN 978-616-00-0096-8 ล.1 978-616-00-0097-5 ล.2
เลขหมู่ 895.913 L451ศ 2553
ชื่อคน
 • Lymsleia
 • ชื่อเรื่อง
 • คำพิพากษา เทพธิดาจักรกล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 2 เล่ม เล่ม 1 : 250 บาท เล่ม 2 : 350 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมเยาวชน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Lymsleia
 • คำพิพากษา เทพธิดาจักรกล
 • วรรณกรรมเยาวชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A56615  895.913 L451ศ 2553 ล.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A56616  895.913 L451ศ 2553 ล.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6445]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver