สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57014,ฉ.1 57015,ฉ.2 57016,ฉ.3 57017,ฉ.4 57018,ฉ.5
ISBN 978-974-93308-4-5
เลขหมู่ 398.2 ศ821ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม)
ชื่อนิติบุคคล
 • ศูนย์คุณธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • ทำดีตามรอยพ่อ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 2552
  บรรณลักษณ์ 74 หน้า
  หัวเรื่อง
 • นิทาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศูนย์คุณธรรม
 • ทำดีตามรอยพ่อ
 • นิทาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B57014  398.2 ศ821ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B57015  398.2 ศ821ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B57016  398.2 ศ821ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  39B57017  398.2 ศ821ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  39B57018  398.2 ศ821ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6479]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver