สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57109,ฉ1 57110,ฉ.2 57111,ฉ.3 57112,ฉ.4 57113,ฉ.5
ISBN 978-974-93308-5-2
เลขหมู่ 895.915 ศ812ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม)
ชื่อนิติบุคคล
 • ศูนย์คุณธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • ทำดีตามรอยพ่อ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) 2552
  บรรณลักษณ์ 194 หน้า
  หัวเรื่อง
 • พระบรมราโชวาท
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศูนย์คุณธรรม
 • ทำดีตามรอยพ่อ
 • พระบรมราโชวาท
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A57109  895.915 ศ812ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A57110  895.915 ศ812ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A57111  895.915 ศ812ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A57112  895.915 ศ812ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A57113  895.915 ศ812ท 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6498]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver