สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56680,ฉ.1 56681,ฉ.2 56682,ฉ.3 56683,ฉ.4 56684,ฉ.5
ISBN 978-974-7857-27-6
เลขหมู่ 297 ช571ม 2553
ชื่อคน
 • ชินวุฒิ ขาวสำลี
 • ชื่อเรื่อง
 • มะลิ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กระทรวงมหาดไทย 2553
  บรรณลักษณ์ 104 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ศาสนาอิสลาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชินวุฒิ ขาวสำลี
 • มะลิ
 • ศาสนาอิสลาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29B56680  297 ช571ม 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29B56681  297 ช571ม 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  29B56682  297 ช571ม 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  29B56683  297 ช571ม 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  29B56684  297 ช571ม 2553 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6506]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver