สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56749
เลขหมู่ อ. 932.1593 จ-425-8 2550
ชื่อคน
 • จิตติมา ปั้นจ้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • 80 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมศาสนา กระทรวงวันธรรม 2550
  บรรณลักษณ์ 140 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470
 • เพิ่มบุคคล
 • ฐิติมา สุภภัค,ผู่แต่งร่วม
 • อัมพวัน นุภัคดิ์,ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จิตติมา ปั้นจ้อย
 • 80 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน
 • ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470
 • ฐิติมา สุภภัค,ผู่แต่งร่วม
 • อัมพวัน นุภัคดิ์,ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES56749  อ. 932.1593 จ-425-8 2550  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6530]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver