สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 374,v.1 c.1 375,v.1 c.2 376,v.1 c.3 377,v.1 c.4 378,v.1 c.5
เลขหมู่ VCD. 784 ศ817พ 2551 ศูนย์คุณธรรม
ชื่อนิติบุคคล
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • ชุดเยาวชน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม 2551
  ชื่อชุด
 • เพลงภาพชีวิต - คมคิดพุทธกาล
 • หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • เพลง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • ชุดเยาวชน
 • เพลงภาพชีวิต - คมคิดพุทธกาล
 • เพลง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  374  VCD. 784 ศ817พ 2551 v.1 c.1 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  375  VCD. 784 ศ817พ 2551 v.1 c.2 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  376  VCD. 784 ศ817พ 2551 v.1 c.3 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  377  VCD. 784 ศ817พ 2551 v.1 c.4 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  378  VCD. 784 ศ817พ 2551 v.1 c.5 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6555]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver