สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 399,c.1 400,c.2 401,c.3 402,c.4 403,c.5
เลขหมู่ VCD. 170 ศ817ด ม.ป.ป. ศูนย์คุณธรรม
ชื่อนิติบุคคล
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • จิตอาสา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม ม.ป.ป.
  ชื่อชุด
 • ดอกไม้บาน สื่อสารความดี
 • หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ความดี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • จิตอาสา
 • ดอกไม้บาน สื่อสารความดี
 • ความดี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  399  VCD. 170 ศ817ด ม.ป.ป. c.1 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  400  VCD. 170 ศ817ด ม.ป.ป. c.2 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  401  VCD. 170 ศ817ด ม.ป.ป. c.3 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  402  VCD. 170 ศ817ด ม.ป.ป. c.4 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  403  VCD. 170 ศ817ด ม.ป.ป. c.5 (ศูนย์คุณธรรม)  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6560]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver