สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41947,ฉ1 41948,ฉ2 41949,ฉ3 41950,ฉ4 41951,ฉ5 41952,ฉ6 41953,ฉ7 41954,ฉ8 41955,ฉ9 41556,ฉ10
ISBN 974-7936-75-5
เลขหมู่ 291 อ197ศ 2532
ชื่อคน
 • อนุมานราชธน,พระยา. 2431-2512
 • ชื่อเรื่อง
 • ศาสนาเปรียบเทียบ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมศิลปากร 2532
  บรรณลักษณ์ 228 หน้า 205 บาท
  หมายเหตุ ในวาระครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน งานนิพนธ์ เล่มที่ 10 หมวดศาสนา - ความเชื่อ เล่มที่ 4 เรื่องศาสนาเปรียบเทียบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ศาสนานเปรียบเทียบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อนุมานราชธน,พระยา. 2431-2512
 • ศาสนาเปรียบเทียบ
 • ศาสนานเปรียบเทียบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A41947   291 อ197ศ 2532 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A41948   291 อ197ศ 2532 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  29A41949   291 อ197ศ 2532 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  29A41950   291 อ197ศ 2532 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  29A41951   291 อ197ศ 2532 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  29A41952   291 อ197ศ 2532 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  29A41953   291 อ197ศ 2532 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  29A41954   291 อ197ศ 2532 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  29A41955   291 อ197ศ 2532 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  29A41556   291 อ197ศ 2532 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [659]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver