สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56774
ISBN 978-974-300-925-9
เลขหมู่ 294.33 ค123พ 2552
ชื่อนิติบุคคล
 • คณะกรรมการกำเนินโครงการจัดสร้างพระมหามณฑป
 • ชื่อเรื่อง
 • พระมหามณฑป
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง 2552
  บรรณลักษณ์ 159 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • วัด - ประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คณะกรรมการกำเนินโครงการจัดสร้างพระมหามณฑป
 • พระมหามณฑป
 • วัด - ประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A56774  294.33 ค123พ 2552  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6599]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver