สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56803
ISBN 974-7774-44-5
เลขหมู่ อ. 929.7593 ค125ค 2554
ชื่อนิติบุคคล
 • คณะทำงานจัดทำหนังสือเรื่อง"ครุฑ" และสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ชื่อเรื่อง
 • ครุฑ = Garuda
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2554
  บรรณลักษณ์ 292 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ครุฑ
 • เพิ่มบุคคล
 • สิสุทธิ์ บุษยกุล,แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คณะทำงานจัดทำหนังสือเรื่อง"ครุฑ" และสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ครุฑ = Garuda
 • ครุฑ
 • สิสุทธิ์ บุษยกุล,แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES56803  อ. 929.7593 ค125ค 2554  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6616]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver