สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56858,ล.1 56859,ล.2 56860,ล.3 56861,ล.4
เลขหมู่ 707.6 อ686ศ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • อำนาจ เย็นสบาย
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปพิจารณ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ม.ป.ป
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การวิจารย์ศิลปะ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อำนาจ เย็นสบาย
 • ศิลปพิจารณ์
 • การวิจารย์ศิลปะ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  70B56858  707.6 อ686ศ ม.ป.ป. ล.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  70B56859  707.6 อ686ศ ม.ป.ป. ล.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  70B56860  707.6 อ686ศ ม.ป.ป. ล.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  70B56861  707.6 อ686ศ ม.ป.ป. ล.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6638]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver