สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56903
ISBN 978-000555994
เลขหมู่ 923.1593 ก831- ม.ป.ป.
ชื่อเรื่อง
 • 9 รัชกาล แห่งราชวงศ์จักรี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บัวแก้ว ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ - 9 รัชกาล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • 9 รัชกาล แห่งราชวงศ์จักรี
 • ชีวประวัติ - 9 รัชกาล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A56903  923.1593 ก831- ม.ป.ป.  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6646]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver