สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56905
เลขหมู่ 923.1593 ก169ง 2547
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภาพประกอบ 2547
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า,พ.ศ.2475-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
 • สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า,พ.ศ.2475-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A56905  923.1593 ก169ง 2547  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6648]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver