สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56922,ฉ.1 56957,ฉ.2 56958,ฉ.3
ISBN 974-9916-09-3
เลขหมู่ 928.95911 4-734- 2548
ชื่อนิติบุคคล
 • คณะบรรณาธิการแพรรวสำนักพิมพ์ : รวบนวมและเรียบเรียง
 • ชื่อเรื่อง
 • 400 คำถาม ประมวณเกร็ดชีวิตและงาน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แพรวสำนักพิมพ์ 2548
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • อากาศดำเกิง รพีพัฒน์,ม.จ.
 • บุบผา นิมมานเหมินท์
 • กุหลาบ สายประดิษฐ์
 • ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 • นักประพันธ์ไทย - ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คณะบรรณาธิการแพรรวสำนักพิมพ์ : รวบนวมและเรียบเรียง
 • 400 คำถาม ประมวณเกร็ดชีวิตและงาน
 • อากาศดำเกิง รพีพัฒน์,ม.จ.
 • บุบผา นิมมานเหมินท์
 • กุหลาบ สายประดิษฐ์
 • ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 • นักประพันธ์ไทย - ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92B56922  928.95911 4-734- 2548 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92B56957  928.95911 4-734- 2548 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  96B56958  928.95911 4-734- 2548 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6658]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver