สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41987,ฉ1 41988,ฉ2 41989,ฉ3 41990,ฉ4 41991,ฉ5
ISBN 974-417-136-7
เลขหมู่ 398.99591 อ197น 2533
ชื่อคน
 • อนุมานราชธน,พระยา,2431-2512
 • ชื่อเรื่อง
 • นานานีติ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมศิลปากร 2533
  บรรณลักษณ์ 195 หน้า 190 บาท
  หมายเหตุ ในวาระครบ 100 ปี ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน งานนิพนธ์ เล่มที่ 52 หมวด สุภาษิต เล่มที่ 1 เรื่อง นานานีติ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สุภาษิตและคำพังเพย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อนุมานราชธน,พระยา,2431-2512
 • นานานีติ
 • สุภาษิตและคำพังเพย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B41987   398.99591 อ197น 2533 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B41988   398.99591 อ197น 2533 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B41989   398.99591 อ197น 2533 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  39B41990   398.99591 อ197น 2533 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  39B41991   398.99591 อ197น 2533 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [666]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver