สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41997,ฉ1 41998,ฉ2 41999,ฉ3 42000,ฉ4 42001,ฉ5
ISBN 974-417-296-7
เลขหมู่ 398.2 อ4197ห 2537
ชื่อคน
 • อนุมานราชธน,พระยา,2431-2512
 • ชื่อเรื่อง
 • หิโตปเทศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมศิลปากร 2537
  บรรณลักษณ์ 199 หน้า 190 บาท
  หมายเหตุ ในวาระครบ 100 ปี ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน งานพิมพ์ เล่มที่ 54 หมวดสุภาษิต เล่ม 3 เรื่อง หิโตปเทศ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นิทานสุภาษิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อนุมานราชธน,พระยา,2431-2512
 • หิโตปเทศ
 • นิทานสุภาษิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B41997   398.2 อ4197ห 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B41998   398.2 อ4197ห 2537 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B41999   398.2 อ4197ห 2537 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  39B42000   398.2 อ4197ห 2537 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  39B42001   398.2 อ4197ห 2537 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [668]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver