สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57161,ฉ.1 57162,ฉ.2 57163,ฉ.3 57164,ฉ.4 57165,ฉ.5
ISBN 978-974-412-751-8
เลขหมู่ 720.76 พ671ข 2553
ชื่อคน
 • พิทยา ชาติเสริทศักดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้อสอบ PAT 4(ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 1/2553
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2553
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า 55 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ข้อสอบและเฉลย
 • การวัดความถนัดทางการเรียน - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พิทยา ชาติเสริทศักดิ์
 • ข้อสอบ PAT 4(ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 1/2553
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ข้อสอบและเฉลย
 • การวัดความถนัดทางการเรียน - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  72A57161  720.76 พ671ข 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  72A57162  720.76 พ671ข 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  72A57163  720.76 พ671ข 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  72A57164  720.76 พ671ข 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  72A57165  720.76 พ671ข 2553 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6684]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver