สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57211,ฉ.1 57212,ฉ.2 57213,ฉ.3 57214,ฉ.4 57215,ฉ.5
ISBN 978-974-412-651-1
เลขหมู่ 300.7 ส841N 2552
ชื่อคน
 • สุนทรี เมฆบุญสงลาภ
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มสังคมศึกษา ม.2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2550
  บรรณลักษณ์ 188 หน้า 75 บาท
  หมายเหตุ ซื่อ
  หัวเรื่อง
 • สังคมศึกษา - การศึกษาและการสอน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุนทรี เมฆบุญสงลาภ
 • New สรุปเข้มสังคมศึกษา ม.2
 • สังคมศึกษา - การศึกษาและการสอน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A57211  300.7 ส841N 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A57212  300.7 ส841N 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30A57213  300.7 ส841N 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  30A57214  300.7 ส841N 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  30A57215  300.7 ส841N 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6694]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver