สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57241,ฉ.1 57242,ฉ.2 57243,ฉ.3 57244,ฉ.4 57245,ฉ.5
ISBN 978-974-412-652-8
เลขหมู่ 300.7 อ325N 2552
ชื่อคน
 • อรทิรา รัตน์พงษ์โสภิต
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มสังคมศึกษา ม.3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 180 หน้า 75 บาท
  ชื่อชุด
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สังคมศึกษา-การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อรทิรา รัตน์พงษ์โสภิต
 • New สรุปเข้มสังคมศึกษา ม.3
 • สังคมศึกษา-การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A57241  300.7 อ325N 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A57242  300.7 อ325N 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30A57243  300.7 อ325N 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  30A57244  300.7 อ325N 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  30A57245  300.7 อ325N 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6700]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver