สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57326,ฉ.1 57327,ฉ.2 57328,ฉ.3 57329,ฉ.4 57330,ฉ.5
ISBN 978-974-412-575-0
เลขหมู่ 530.076 น169N 2552
ชื่อคน
 • นพดล ทองอยู่สุข
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า 95 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์ - การศึกษาและการสอน
 • ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นพดล ทองอยู่สุข
 • New สรุปเข้มฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5
 • ฟิสิกส์ - การศึกษาและการสอน
 • ฟิสิกส์ - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A57326  530.076 น169N 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A57327  530.076 น169N 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A57328  530.076 น169N 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A57329  530.076 น169N 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A57330  530.076 น169N 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6718]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver