สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57401,ฉ.1 57402,ฉ.2 57403,ฉ.3 57404,ฉ.4 57405,ฉ.5
เลขหมู่ 530.3 ภ179ศ 2550
ชื่อคน
 • ภรณี หงษ์ประพันธ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ศัพท์เคมี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2551
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 55 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เคมี - คำศัพท์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภรณี หงษ์ประพันธ์
 • ศัพท์เคมี
 • เคมี - คำศัพท์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A57401  530.3 ภ179ศ 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A57402  530.3 ภ179ศ 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A57403  530.3 ภ179ศ 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A57404  530.3 ภ179ศ 2550 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A57405  530.3 ภ179ศ 2550 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6733]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver