สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57516,ฉ.1 57517,ฉ.2 57518,ฉ.3 57519,ฉ.4 57520,ฉ.5
ISBN 978-974-412-617-7
เลขหมู่ 507 ส121N 2552
ชื่อคน
 • สกลศักดิ์ มหาพรหม
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ม.2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 75 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์ - การศึกษาและการสอน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สกลศักดิ์ มหาพรหม
 • New สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ม.2
 • วิทยาศาสตร์ - การศึกษาและการสอน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A57516  507 ส121N 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50A57517  507 ส121N 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50A57518  507 ส121N 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  50A57519  507 ส121N 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  50A57520  507 ส121N 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6756]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver