สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57721,ฉ.1 57722,ฉ.2 57723,ฉ.3 57724,ฉ.4 57725,ฉ.5 57726,ฉ.6 57727,ฉ.7 57728,ฉ.8 57729,ฉ.9 57730,ฉ.10 57731,ฉ.11 57732,ฉ.12 57733,ฉ.13 57734,ฉ.14 57735,ฉ.15 57736,ฉ.16 57737,ฉ.17 57738,ฉ.18 57739,ฉ.19 57740,ฉ.20
ISBN 974-90911-2-4
เลขหมู่ 895.913 ศ129ข 2554
ชื่อนิติบุคคล
 • ศรีบูรพา
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้างหลังภาพ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 45
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดอกหญ้า 2545
  บรรณลักษณ์ 284 หน้า 100 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศรีบูรพา
 • ข้างหลังภาพ
 • นวนิยายไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A57721  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A57722  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A57723  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A57724  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A57725  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A57726  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A57727  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A57728  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A57729  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A57730  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  89A57731  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  89A57732  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  89A57733  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  89A57734  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  89A57739  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  89A57735  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  89A57736  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  89A57737  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  89A57738  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  89A57740  895.913 ศ129ข 2554 ฉ.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6767]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver