สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57834,ฉ.1 57835,ฉ.2 57836,ฉ.3
ISBN 978-974-414-094-4
เลขหมู่ 158 อ-913-5 2552
ชื่อคน
 • เอลคิน,อัลเลน
 • ชื่อเรื่อง
 • 52 กิจกรรมสบายใจ ไกลความเครียด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2552
  บรรณลักษณ์ 158 หน้า 150 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความสุข
 • เพิ่มบุคคล
 • สัจจะพล ศรีสอ้าน,ผู้แปล
 • ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์,ผู้เรียบเรียง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เอลคิน,อัลเลน
 • 52 กิจกรรมสบายใจ ไกลความเครียด
 • ความสุข
 • สัจจะพล ศรีสอ้าน,ผู้แปล
 • ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์,ผู้เรียบเรียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15B57834  158 อ-913-5 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15B57835  158 อ-913-5 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15B57836  158 อ-913-5 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6778]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver