สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58080,ฉ.1 58081,ฉ.2 58082,ฉ.3
ISBN 974-90246-2-1
เลขหมู่ 745.74 ส199ศ 2545
ชื่อคน
 • สนั่น รัตนะ
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปะลายรดน้ำ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สิปปะภา 2545
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า ภาพประกอบ 190 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ลายรดน้ำ
 • ศิลปกรรม - ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สนั่น รัตนะ
 • ศิลปะลายรดน้ำ
 • ลายรดน้ำ
 • ศิลปกรรม - ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A58080  745.74 ส199ศ 2545 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74A58081  745.74 ส199ศ 2545 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74A58082  745.74 ส199ศ 2545 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6860]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver