สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58158,ฉ.1 58159,ฉ.2 58160,ฉ.3 58161,ฉ.4 58162,ฉ.5
ISBN 974-650-082-1
เลขหมู่ 420 พ791W 2544
ชื่อคน
 • พีรณา ธนิตสุขการ
 • ชื่อเรื่อง
 • World Wide World II
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ Enconcept 2554
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 139 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พีรณา ธนิตสุขการ
 • World Wide World II
 • ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A58158  420 พ791W 2544 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A58159  420 พ791W 2544 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A58160  420 พ791W 2544 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A58161  420 พ791W 2544 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A58162  420 พ791W 2544 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6887]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver